Statut przedszkola

  • postanowienia ogólne
  • cele i zadania przedszkola
  • sposoby realizacji zadań przedszkola
  • organy przedszkola
  • zasady współpracy organów przedszkola
  • inne ...

STATUT [pobierz]