Praca przedszkola

Nasze Przedszkole wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie BEZPIECZNE DZIECKO - BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE i w dniu 31.03.2015 r. otrzymało certyfikat BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015

Nasze przedszkole zapewnia:

  • dobrą opiekę, wychowanie i wszechstronny rozwój dziecka
  • przyjazną, serdeczną atmosferę
  • nowe, atrakcyjne metody nauczania, uwzględniając przy tym indywidualne podejście do każdego dziecka
  • wysoko kwalifikowaną kadrą pedagogiczną
  • bardzo dobre warunki lokalowe / duże słoneczne, dobrze wyposażone estetycznie urządzone sale zajęć/
  • dobre wyżywienie / posiłki atrakcyjne i różnorodne/
  • współuczestnictwo rodziców w procesie wychowania dziecka
  • przedszkole otwarte dla rodziców

Zajęcia dodatkowe

 • religia - 2 razy w tygodniu- dzieci 4,5,6-letnie- zajęcia bezpłatne
 • bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola
 • logopeda -3 razy w tygodniu (11 godz.)
 • w przedszkolu pracują specjaliści: pedagog specjalny (11 godz. w tygodniu), psycholog (9 godz. w tygodniu)

Ciekawą propozycję dla dzieci jest corocznie wzbogacany kalendarz imprez uroczystości. Dzięki temu dzieci mają możliwość samodzielnej organizacji i pokazania swoich umiejętności, jak również same nabierają doświadczeń.

Całość opieki, wychowania i nauki w przedszkolu opieramy na podstawie programowej Wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Pracujemy w oparciu o Program wychowania przedszkolnego "Nasze przedszkole" autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej, którego treści dotyczą całkowitego, harmonijnego rozwoju dzieci.
Realizujemy również program "Dziecięca matematyka" - E. Gruszczyk- Kolczyńskiej.

Oprócz tego przedszkole ma opracowane własne programy wynikające z potrzeb i rozwoju przedszkola oraz zainteresował dzieci:

 • Program wychowawczo- profilaktyczny Przedszkola nr 1
 • Program adaptacji wstępnej
 • Program współpracy z rodzicami
 • Ja i moja ojczyzna program wychowania patriotycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • Program edukacji teatralnej - program z wychowania przez sztukę dla dzieci w wieku przedszkolnym

Podstawa programowa w naszym przedszkolu realizowana jest

w godzinach od 8:00 do 13:00

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6:00 - 8:30

 • Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.
 • Praca indywidualna.
 • Ćwiczenia poranne. Ćwiczenia artykulacyjne

8:20

 • Śniadanie

8:45 - 12:00

 • Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia całą grupą.
 • Zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy ruchowe, zabawy i gry sportowe, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze
 • Czynności porządkowe i higieniczne

11:30

 • Obiad
 • Mycie zębów

12:00 - 16:00

 • Poobiedni relaks- słuchanie bajek w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom.
 • Zabawa dydaktyczna doskonaląca funkcje poznawcze lub sprawność grafomotoryczną.
 • Zabawy ruchowe w sali kierowane przez nauczyciela.
 • Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela w sali lub w ogrodzie.
 • Czynności higieniczno-porządkowe

14:00

 • Podwieczorek
 • Praca indywidualna, wyrównawcza