Zasady rekrutacji

Jeśli chcecie zapisać wasze dziecko do przedszkola prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji dzieci co rozwieje większość wątpliwości.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2024/25

Uwaga Rodzice!

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 przebiegać będzie w formie elektronicznej w terminie:

od 11.03.2024 od godz. 8.00 do 25.03.2024 do godz. 15.00

Nabór dzieci na nowy rok szkolny odbywać się będzie przez następującą stronę internetową:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola

(strona zostanie aktywowana w dniu 11.03.2024)

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z oświadczeniami w Przedszkolu pierwszego wyboru.

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 04.03.2024 do 08.03.2024 w Przedszkolu nr 1. Podpisana deklarację należy złożyć u wychowawców grup lub Dyrektora przedszkola.

Uchwały i zarządzenia w sprawie rekrutacji:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli Nr 113/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany terminów postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola

Uchwała nr LXVIII/604/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola

Zarządzenie Nr 36/2024 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Zarządzenie Nr 31/2024 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym określenia terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola na rok szkolny 2024/2025

 


Podano do wiadomości publicznej 07.02.2024

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Stalowej Woli Dorota Bąk