Opłata za przedszkole

Opłata przedszkolna od 1 września 2023 r. za pobyt dziecka w Przedszkolu nr 1 wynosi:
1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin realizowana w godzinach od 8:00 do 13:00 - jest bezpłatna
2. Świadczenia przedszkolne wykraczające poza podstawę programową są odpłatne i wynoszą:
-za każdą 1 godzinę pobytu dziecka powyżej pięciu godzin bezpłatnych stawka wynosi - 1zł.
Rodzic, który zapisze dziecko na 6 godzin dziennie zapłaci: 1zł x liczba dni roboczych w danym m-c
Rodzic, który zapisze dziecko na 7 godzin dziennie zapłaci: 2zł x liczba dni roboczych w danym m-c
Rodzic, który zapisze dziecko na 8 godzin dziennie zapłaci: 3zł x liczba dni roboczych w danym m-c
Rodzic, który zapisze dziecko na 9 godzin dziennie zapłaci: 4zł x liczba dni roboczych w danym m-c
Rodzic, który zapisze dziecko na 10 godzin dziennie zapłaci: 5zł x liczba dni roboczych w danym m-c

Ustalenie opłat za posiłki w Przedszkolu nr 1 w Stalowej Woli (Zarządzenie Nr 9/2022 dyrektora Przedszkola nr 1 w Stalowej Woli - Regulamin korzystania ze stołówki w Przedszkolu nr 1 w Stalowej Woli)

Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci wynosi 12zł i rozliczana jest na koniec każdego miesiąca.

Ustala się następujące dzienne stawki za posiłki:
1. Śniadanie – 30% dziennej stawki  żywieniowej: tj. 3,60zł.
2. Obiad - 50% dziennej stawki  żywieniowej: tj. 6,00zł.
3. Podwieczorek - 20% dziennej stawki  żywieniowej: tj. 2,40zł.

Opłat należy dokonywać najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca.