Praca przedszkola Drukuj

 

Nasze Przedszkole wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie BEZPIECZNE DZIECKO - BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE i w dniu 31.03.2015r. otrzymało certyfikat BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015


Nasze przedszkole zapewnia:

 • dobrą opiekę, wychowanie i wszechstronny rozwój dziecka
 • przyjazną, serdeczną atmosferę
 • nowe, atrakcyjne metody nauczania, uwzględniając przy tym indywidualne podejście do każdego dziecka
 • wysoko kwalifikowaną kadrą pedagogiczną
 • bardzo dobre warunki lokalowe / duże słoneczne, dobrze wyposażone estetycznie urządzone sale zajęć/
 • dobre wyżywienie / posiłki atrakcyjne i różnorodne/
 • współuczestnictwo rodziców w procesie wychowania dziecka
 • przedszkole otwarte dla rodziców

Zajęcia dodatkowe

 • religia - 2 razy w tygodniu- dzieci 4,5,6-letnie- zajęcia bezpłatne
 • bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola
 • logopeda -2 razy w tygodniu

Ciekawą propozycję dla dzieci jest corocznie wzbogacany kalendarz imprez uroczystości. Dzięki temu dzieci mają możliwość samodzielnej organizacji i pokazania swoich umiejętności, jak również same nabierają doświadczeń.

Całość opieki, wychowania i nauki w przedszkolu opieramy na podstawie programowej Wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Pracujemy w oparciu o Program wychowania przedszkolnego ,,Nasze przedszkole autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej, którego treści dotyczą całkowitego, harmonijnego rozwoju dzieci.
Realizujemy również program ,,Dziecięca matematyka - E. Gruszczyk- Kolczyńskiej.

Oprócz tego przedszkole ma opracowane własne programy wynikające z potrzeb i rozwoju przedszkola oraz zainteresował dzieci:

 • Program wychowawczo- profilaktyczny Przedszkola nr 1
 • Program adaptacji wstępnej
 • Program współpracy z rodzicami
 • Ja i moja ojczyzna program wychowania patriotycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • Program edukacji teatralnej - program z wychowania przez sztukę dla dzieci w wieku przedszkolnym

Podstawa programowa w naszym przedszkolu realizowana jest

w godzinach od 800 do 1300

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

Godziny pracy

Zakres aktywności i czynności dzieci


6.00-8.30

8.20

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Praca indywidualna.

Ćwiczenia poranne. Ćwiczenia artykulacyjne.

Śniadanie


8.45-12.00


11.30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia całą grupą.

Zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy

ruchowe, zabawy i gry sportowe, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki,  obserwacje przyrodnicze

Czynności porządkowe i higieniczne

Obiad

Mycie zębów

12.00-16.0014.00

Poobiedni relaks- słuchanie bajek w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom.

Zabawa dydaktyczna doskonaląca funkcje poznawcze lub sprawność grafomotoryczną.

Zabawy ruchowe w sali kierowane przez nauczyciela.

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela w sali lub w ogrodzie.

Czynności higieniczno-porządkowe

Podwieczorek

Praca indywidualna, wyrównawcza