Rodo Drukuj

Klauzula informacyjna RODO (dla rodziców)
Przedszkola nr 1 w Stalowej Woli
ul. Niezłomnych 2A
37-450 Stalowa Wola

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 1 w Stalowej Woli, ul. Niezłomnych 2A, 37-450 Stalowa Wola, tel. (015) 842-57-96, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2. Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu nr 1 w Stalowej Woli jest Pan Mariusz Marć, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji procesu rekrutacji, a następnie w przypadku pozytywnego procesu rekrutacji w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (System Informacji Oświatowej).
  5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz szkoły usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym na podstawie umów powierzenia oraz obowiązujących przepisów.
  6. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia Państwa dziecka do Przedszkola Państwa dane będą przetwarzane przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
  8. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody – jeżeli podstawą przetwarzania była przez państwa udzielona zgoda. - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów Prawa Oświatowego

Pełniąca obowiązki Dyrektora Przedszkola:

Dorota Bąk

Klauzula informacyjna RODO do pobrania