1 CZERWCA DZIE? DZIECKA Drukuj
sobota, 02 czerwca 2012 17:19

Z okazji Dnia Dziecka w naszym przedszkolu od samego rana wiele si? dzia?o. By?a wspˇlna zabawa dzieci przy muzyce, konkursy i zabawy sportowe. Wielkimi przebojami okaza?y si? piosenki ,,Ko ko ko ko Euro spoko" ,,Mosa, mosa" oraz ,,Waka, waka". Na zako?czenie dnia dzieci zabra?y do domu przygotowane dla nich upominki owoce oraz s?odycze.