RODZINNY DZIE? W PRZEDSZKOLU Drukuj
sobota, 02 czerwca 2012 17:06

Jak co roku pod koniec maja obchodzony jest w naszym przedszkolu ,,Dzie? Rodziny" Tego dnia swoje ?wi?to maj? mamusie, tatusiowie no i dzieci. Wszyscy tego dnia mog? by? razem. Rodzice s?uchaj? pi?knych wierszy i piosenek, ogladaj? przedstawienia przygotowane przez dzieci pod kierunkiem swoich pa?. Dzieci poprzez te pi?kne s?owa, upominki mog? wyrazi? rodzicom swoj? wdzi?czno?? za ich trosk? i mi?o??.

W grupie IV ,,Jaskˇlki" ten dzie? odby? 24 maja. W grupie III ,,Zuchy" -29 maja a w grupie II ,,Stokrotki-30 maja

Dzieci ?piewa?y piosenki, recytowa?y wiersze, a na zako?czenie wr?czy?y rodzicom przygotowane w?asnor?cznie upominki. Potem na wszystkich czeka? s?odki pocz?stunek, konkursy i wspˇlne zabawy z dzie?mi

Grupa I ,,Dzie? Rodziny" obchodzi?a we wtorek 28 maja.

Grupa ,,Motyle" na pocz?tku spotkania zaprezentowa?a rodzicom przedstawienie pt. ,,Spotkanie na le?nej polanie" a nast?pnie ,,maluszki" mˇwi?y wierszyki i ?piewa?y piosenk? o tym jak pomagaj? swojej mamusi, pomimo tego, ?e s? jeszcze takie ma?e. Na koniec by? wspˇlny pocz?stunek i zabawa z rodzicami.