,,?wi?to flagi" (26 kwietnia 2012r) Drukuj
niedziela, 06 maja 2012 18:29

W tym dniu w SDK w Stalowej Woli odby?o si? ,,?wi?to flagiö, w ktˇrym udzia? wzi??y dzieci z stalowowolskich przedszkoli. Nasze przedszkole reprezentowa?y starszaki z grupy ,,Jaskˇ?kiö, ktˇre na uroczysto?? wykona?y w?asnor?cznie flagi. Barwy i symbole narodowe s? im bliskie i znane.