Drukuj
niedziela, 06 maja 2012 18:24

Pod takim has?em  rozstrzygni?ty zosta? Powiatowy Konkurs Ekologiczny, którego organizatorem by?o Przedszkole nr 4 w Stalowej Woli, polegaj?cy na zbiórce puszek aluminiowych i zu?ytych baterii. Nasze przedszkole zaj??o wysokie II miejsce. Podczas tej uroczysto?ci zaprezentowana zosta?a piosenka ekologiczna pt. ,,Posprz?tajmy ?wiat” przez Patrycj? z grupy ,,Jaskó?ki”- reprezentantk? przedszkola.

Dzi?kujemy rodzicom za pomoc w zbiórce puszek i baterii oraz za wpajanie dzieciom  od najm?odszych lat dbania o ?rodowisko i zach?canie do segregacji odpadów.