Konkurs ,,Zdrowy Przedszkolak" (29 marca 2012) Drukuj
czwartek, 12 kwietnia 2012 15:31

W tym dniu dzieci 6-letnie z grupy ,,Jaskˇ?kiö wzi??y udzia? w powiatowym konkursie wiedzy o zdrowiu i bezpiecze?stwie pt. ,,Zdrowy Przedszkolakö. Wraz z dzie?mi z przedszkoli nale??cych do Sieci Przedszkoli Promuj?cych Zdrowie z powiatu stalowowolskiego musia?y wykaza? si? wiedz? na temat zdrowia i zdrowego stylu ?ycia, bezpiecze?stwa w?asnego oraz innych.