Witamy wiosn? (21 marca 2012r.) Drukuj
niedziela, 01 kwietnia 2012 13:05

To pierwszy dzie? kalendarzowej wiosny. W tym dniu nasze przedszkolaki po?egna?y Zim? ,,kuk?? Marzann?ö maszeruj?c dooko?a przedszkola i ?piewaj?c piosenk? ,,Marzannaö, a nast?pnie powita?y Wiosn? piosenkami, ,,zielonym gaikimö oraz zielonymi strojami. Mimo, ?e na dworze wia? wiatr, nasze dzieci z rado?ci? wita?y, tak oczekiwan? now? por? roku.