Z wizyt? w Muzeum (7 grudnia 2011r.) Drukuj
┼Ťroda, 07 grudnia 2011 00:00

Wycieczka do muzeum dostarczy?a dzieciom 5 i 6-letnim niezapomnianych dozna? i wra?e? estetycznych. Dzieci ogl?da?y wystaw? prezentuj?c? twˇrczo?? wielkich polskich malarzy Stanis?awa Witkiewicza i jego syna zwanego ,,Witkacymö. Wzi??y te?á udzia? w warsztatach plastycznych pt. ,,Kolekcjonerskie skarby Witkacegoö prowadzonych przez pani? pracuj?c? w muzeum.