Miko?aj w przedszkolu (5 grudnia 2011r.) Drukuj
poniedziałek, 05 grudnia 2011 00:00

Do naszego przedszkola znowu zawita? d?ugo oczekiwany go??...Miko?aj. Najpierw przedszkolaki spotka?y si? z nim w du?ej sali. Za?piewa?y piosenk?, powiedzia?y wierszyk, zata?czy?y wspˇlnie z Miko?ajem. No a pˇ?niej oczywi?cie nasz go?? zapyta? ,,Czy wszystkie dzieci by?y grzeczne?" ,,Tak!!!"- pad?a odpowied?.á Potem dzieci rozesz?y si? do swoich sal, a Miko?aj wchodzi? kolejno do ka?dej grupy rozdawa? prezenty, rozmawia? z dzie?mi i fotografowa? si? z nimi. Do zobaczenia za rok!