Udzia? w konkursie plastycznym (30 listopada 2011r.) Drukuj
środa, 30 listopada 2011 00:00

Dzieci z grupy „Zuchy” i „Jaskó?ki” wzi??y udzia? w konkursie plastycznym „Pomagamy zwierz?tom przetrwa? zim?”, zorganizowanym przez Polski Klub Ekologiczny „Przyjaciele Ziemi” w Stalowej Woli. Wykonanie prac konkursowych poprzedzone zosta?o cyklem zaj?? dydaktycznych ukazuj?cych trudn? sytuacj? zwierz?t w okresie zimy oraz mo?liwo?ci pomocy im przez cz?owieka. Komisja organizatora konkursu w dniu 7.12.2011r. nagrodzi?a pi?cioro dzieci z naszego przedszkola, w tym jedno z grupy „Zuchy” i czworo z grupy „Jaskó?ki”. Ponadto przedszkole otrzyma?o pami?tkowy karmnik z wikliny i dyplom udzia?u.