Drukuj
niedziela, 20 listopada 2011 00:00

Nasze przedszkole przyst?pi?o do Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej  „Akademia Aquafresh”. Program ten koncentruje si? na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach realizacji programu do ka?dej grupy dostarczono materia?y dla nauczycieli (scenariusze zaj?? oraz pomoce do realizacji tych zaj??) i dla dzieci (naklejki z instrukcj? prawid?owego mycia z?bków). Dodatkowo rodzice wszystkich dzieci otrzymali materia? edukacyjny  w formie ulotki. Dzieci z grupy „Zuchy” i „Jaskó?ki” wzi??y udzia? w konkursie plastycznym, wykonuj?c plakaty na temat „Moje przygody w krainie zdrowych z?bków”, którego organizatorem by?a Akademia Aquafresh.