Pasowanie na przedszkolaka (27 pa?dziernika 2011r.) Drukuj
czwartek, 27 pa┼║dziernika 2011 00:00

,,Jestem sobie przedszkolaczek. Nie grymasz? i nie p?acz?..."

Dzisiaj najm?odsze dzieci z naszego przedszkola sk?ada?y uroczyste przyrzeczenie, ?e b?d? cz?sto si? u?miecha?, grzecznie si? bawi? i zawsze b?d? s?ucha? Pani oraz Rodzicˇw. ,,Maluszki" zaprezentowa?y przed rodzicami wierszyki, piosenki i taniec oraz umiej?tno?ci ktˇre zdoby?y od wrze?nia. A w nagrod? otrzyma?y pami?tkowe dyplomy. Po sko?czonych wyst?pach by? s?odki pocz?stunek i ca?uski od najbli?szych.