Marchewkowy Dzie? w przedszkolu ( 5 pa?dziernika 2011r.) Drukuj
środa, 05 października 2011 00:00

W tym dniu w naszym przedszkolu odby? si? marchewkowy bal, na ktrym krlowa? kolor pomara?czowy. Podczas balu dzieci bra?y udzia? w zabawach tanecznych a tak?e pomara?czowych konkursach i zabawach. W ka?dej grupie przygotowa?y sok marchewkowy, chrupa?y marchewki, rozwi?zywa?y zagadki. Wszystkie grupy bawi?y si? weso?o i ju? ka?dy przedszkolak powiedzie? mo?e, ?e zosta? marchewkowym przyjacielem.