Witaminki dla ch?opczyka i dziewczynki (28-29 wrze?nia 2011r.) Drukuj
środa, 28 września 2011 00:00

Na terenie przedszkola odby?a si? akcja charytatywna dla dzieci z Domu Ma?ego Dziecka w Stalowej Woli pod has?em Witaminki dla ch?opczyka i dziewczynki, ktra polega?a na przyniesieniu przez dzieci jab?ka. Akcja cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem ze strony rodzicw i dzieci. Rodzice okazali czu?e serce i s?u?yli pomocn? d?oni? w sprawnym przeprowadzeniu tej akcji, ucz?c dzieci lepszego zrozumienia, z dzielenia si? z innymi bardziej potrzebuj?cymi. Zebrane owoce zosta?y przekazane do Domu Ma?ego Dziecka przez dzieci 6-letnie.