Sprzątanie Świata 2022r. Drukuj
środa, 04 maja 2022 15:29

27 kwietnia 2022r. dzieci z grupy „Zuchy” i „Jaskółki” uczestniczyły
w Akcji Sprzątania Świata
zorganizowanej przez Miejski Zakład Komunalny
w Stalowej Woli. Celem akcji  było promowanie idei dbania o przyrodę, inicjowanie działań zmierzających do wzrostu świadomości ekologicznej przedszkolaków, ukazanie skutków zaśmiecania świata oraz wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska. Udział w akcji został poprzedzony zajęciami dydaktycznymi oraz zorganizowaną uroczystością z okazji Dnia Ziemi pod hasłem „Dbamy o Planetę Ziemię”, które przybliżyły dzieciom tematykę ekologii, segregacji śmieci i recyklingu. Miejski Zakład Komunalny dostarczył do przedszkola pakiet worków do selektywnej zbiórki, rękawice ochronne oraz zestaw materiałów edukacyjnych. Dzieci zaopatrzone w jednorazowe rękawiczki i worki  na śmieci wyruszyły z przedszkola i zajęły się porządkowaniem terenu w okolicy przedszkola. Wszystkie dzieci z zapałem sprzątały wyznaczony teren zielony. Przedszkolaki udowodniły, że każdy może zadbać o otaczającą nas przyrodę. Jesteśmy przekonane, że udział naszych dzieci w akcji Sprzątania Świata z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego i potrzebę dbania o nasze wspólne dobro. Mamy nadzieję, że w ten sposób zdobyte doświadczenia zaowocują w przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami.