Dni adaptacyjne w naszym przedszkolu (22-24 sierpnia 2011r.) Drukuj
poniedziałek, 22 sierpnia 2011 00:00

W tych dniach odby?y si? pierwsze spotkania adaptacyjne, kiedy do przedszkola przysz?y po raz pierwszy 3-latki ze swoimi rodzicami. Zaj?cia adaptacyjne mia?y charakter integracyjny, zabawowy. Bawili?my si? wspˇlnie na Sali wykorzystuj?c elementy Ruchu Rozwijaj?cego Weroniki Sherborne i Pedagogiki zabawy. Dzieci i rodzice ?wietnie si? bawili, ka?da zaproponowana zabawa sprawia?a im wielk? przyjemno?? i rado??. Program zaj?? adaptacyjnych znacznie przy?pieszy? strach i l?k dzieci i rodzicˇw przed nowym i nieznanym oraz pokaza?, ?e tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, w ktˇrym przedszkolaki czuj? si? kochane i bezpieczne.