Zajęcia teatralne (12 grudnia 2018r) Drukuj
piątek, 21 grudnia 2018 19:28

12 grudnia zakończyły się warsztaty teatralne dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzone w lokalu przy ul. Dmowskiego 11 w ramach programu rewitalizacji dla mieszkańców Osiedla Fabrycznego. W warsztatach tych brały udział dzieci z dwóch najstarszych grup ,,Zuchy i Jaskółki” w każdą środę od 3 października do 12 grudnia. Zajęcia były prowadzone przez panią Marię – animatorkę i dały dzieciom możliwość wykazania się umiejętnościami aktorskimi, rozwijały kreatywność, twórczą wyobraźnię oraz pozwalały dzieciom na przezwyciężanie własnej nieśmiałości.