Festiwal Piosenki o Zdrowiu (25 pa?dziernika 2017r) Drukuj
niedziela, 05 listopada 2017 18:40

25 pa?dziernika w Przedszkolu nr 15 w Stalowej Woli odby? si? I Mi?dzyprzedszkolny Festiwal Piosenki o Zdrowiu prezentuj?cy zdolno?ci i talenty dzieci oraz promuj?cy postawy prozdrowotne pt ,,Zdrowotny Przedszkolakö. Nasze przedszkole godnie reprezentowa?o dwoje dzieci: Lila z grypy ,,Stokrotkiö i Gabry? z grupy ,,Zuchyö. Oboje za?piewali pi?knie piosenki o tematyce zdrowotnej w zamian otrzymuj?c gromkie brawa oraz dyplom i drobne upominki.