Spotkanie z policjantem (2,3 pa?dziernika 2017r) Drukuj
czwartek, 05 pa┼║dziernika 2017 17:30

2 pa?dziernika dzieci z grupy Stokrotki odwiedzi?y Komend? Policji w Stalowej Woli. Zapozna?y si? prac? policjantˇw, sprz?tem i pojazdami wykorzystywanymi przez policj?. Utrwali?y zasady poruszania si? po drogach i pod czujnym okiem policjanta przechodzili przez ulic?. 3 pa?dziernika pan policjant odwiedzi? przedszkole i spotka? si? z dzie?mi ze wszystkich grup. Opowiada? o swojej pracy, przypomnia? podstawowe zasady zachowania si? podczas przechodzenia przez jezdni?.áNast?pnie wyt?umaczy?, jak nale?y zachowa? si? w kontaktach z obcymi lud?mi, jak dba? o bezpiecze?stwo w?asne i innych oraz do kogo zwraca? si?ááo pomoc w sytuacji zagro?enia. Dzieci z du?ym zainteresowaniem s?ucha?y rad i wskazˇwek zaproszonego go?cia.