Dni adaptacyjne w przedszkolu (23-25 sierpnia 2017r) Drukuj
poniedziałek, 04 września 2017 16:48

Od 23 do 25 sierpnia w naszym przedszkolu odby?y si? dni adaptacyjne dla nowoprzyj?tych dzieci i ich rodzicw, ktre b?d? ucz?szcza? do przedszkola od wrze?nia. Dzieci i rodzice mogli zapozna? si? z nauczycielkami pracuj?cymi w grupie, pani? Dyrektor oraz salami przedszkolnymi, w ktrych b?d? przebywa? dzieci. Zaj?cia adaptacyjne mia?y charakter integracyjny, zabawowy. Dzieci i rodzice ?wietnie bawili si? w sali i przy muzyce oraz na placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym. Zabawa sprawia?a im przyjemno?? i rado??. Zaj?cia adaptacyjne znacznie zmniejszy?y strach i l?k dzieci oraz ich rodzicw przed nowym i nieznanym oraz pokaza?y, ?e tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, w ktrym przedszkolaki czuj? si? bezpiecznie.