,,Stokrotki'' w Campusie Lego (5 czerwca 2017r) Drukuj
niedziela, 20 sierpnia 2017 13:25

5 czerwca grupa dzieci 5-letnich ,,Stokrotkiö odwiedzi?a Campus Lego w Stalowej Woli. Dzieci bra?y udzia? w pierwszym zaj?ciu polegaj?cym na u?o?eniu z klockˇw lego konstrukcji, ktˇra po pod??czeniu do komputera porusza?a si?. Zaj?cia wymaga?y od dzieci skupienia uwagi, koncentracji, odszukiwania odpowiednich klockˇw i umieszczaniu ich w odpowiednim miejscu. Zaj?cia bardzo podoba?y si? dzieciom i ju? nie mog? doczeka? si? nast?pnych.