?wi?to Mamy i Taty (23-26 maja 2017 r) Drukuj
niedziela, 18 czerwca 2017 19:30

Najwspanialsze majowe ?wi?to - Dzie? Matki obchodzili?my w naszym przedszkolu prawie przez ca?y tydzie?. Ka?da grupa ?wi?towa?a w swoim gronie.

W dniach 23 - 26 maja przedszkolaki zaprosi?y do przedszkola swoich kochanych Rodziców.  Uroczysto?? Dnia Mamy i Taty to szczególna okazja, której towarzysz? niesamowite emocje, u?miech, wzruszenie i duma z pociech.  Wszyscy nasi go?cie z zaciekawieniem i skupion? uwag? s?uchali ?ycze?, wierszy, piosenek oraz mogli podziwia? umiej?tno?ci aktorskie swoich  pociech w przedstawieniach teatralnych przygotowanych specjalnie dla rodziców. Dzieci z grupy ,,Motyle” na tle pi?knie przygotowanej scenerii lasu  wraz z rodzicami przedstawili bajk? ,,Magiczny las”. ,,Stokrotki” dla rodziców wystawi?y bajk? ,,Królewna ?nie?ka i siedmiu krasnoludków”, za? dzieci z grupy ,,Jaskó?ki” bajk? o ,,Jasiu i Ma?gosi”. Najstarsza grupa ,,Zuchy” oczarowa?a swoich rodziców wystawionym musicalem ,,Kopciuszek”. Ka?da posta? bajkowa mia?a na sobie strój odpowiedni do swojej roli, który zosta? przygotowany przez rodziców i nauczycielki. Ponadto dzieci z wszystkich grup pi?knie ?piewa?y, recytowa?y wiersze, s?a?y swoim rodzicom gor?ce ca?usy i serduszka, a tak?e przeprosi?y za „psoty, wybryki i k?opoty”. Wr?czy?y równie? pi?kne w?asnor?cznie wykonane laurki.