,,Witajcie w naszej bajce"- konkurs recytatorski (16 maja 2017 r) Drukuj
środa, 24 maja 2017 18:35

16.05.2017 dzieci z grupy Zuchy wzi??y udzia? w konkursie recytatorskim pt. ,,Witajcie w naszej bajce’’ zorganizowanym przez przedszkole nr 2 w Stalowej Woli. Celem spotkania by?a recytacja wierszy Jana Brzechwy. Grup? reprezentowa?a Ma?gosia W. recytuj?c wiersz  ,,Samochwa?a” i  Micha? B.  wiersz ,,?uk” oraz  inscenizuj?c wiersze samodzielnie wykonanymi pacynkami. Uroczysto?ci towarzyszy?a mi?a atmosfera, któr? u?wietnili swoj? obecno?ci? pan Prezydent Miasta Stalowa Wola oraz pani Naczelnik Wydzia?u O?wiaty i Zdrowia.