?wi?to Flagi (28 kwietnia 2017 r) Drukuj
┼Ťroda, 24 maja 2017 18:22

28 kwietnia 2017 r. dzieci z grupy ,,Jaskˇ?kiö wzi??y udzia? w obchodach ?wi?ta Flagi w Spˇ?dzielczym Domu Kultury. Dzieci obejrza?y wyst?py przedszkolakˇw z Przedszkola nr 18 ľ organizatora tej uroczysto?ci. Dzieci recytowa?y wiersze o Ojczy?nie, symbolach narodowych oraz naszej Ma?ej Ojczy?nieá Stalowej Woli. Uczniowie Pa?stwowej Szko?y Muzycznej zaprezentowali pi?kn? pie?? o Stalowej Woli. Odby?o si? uroczyste od?piewanie hymnu narodowego. Na zako?czenie ka?de przedszkole otrzyma?o dyplom uczestnictwa i ksi??eczk? o tre?ciach patriotycznych. To by?a prawdziwa lekcja patriotyzmu dla wszystkich przedszkolakˇw.