Jarmark Wielkanocny (8 kwietnia 2017r) Drukuj
niedziela, 23 kwietnia 2017 14:44

8 kwietnia nasze przedszkolaki wraz z rodzicami wzi??y udzia? w Jarmarku Wielkanocnym zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli. Impreza odby?a si? na Placu Pi?sudskiego przed MDK. Dzieci i rodzice z grupy ,,Stokrotkiö, ozdabia?y wielkie 100 cm jajko- pisank?. Wygl?da?a wspaniale! Dzieci z grupy ,,Jaskˇ?ki i Zuchyö wyst?pi?y na jarmarku z programem artystycznym dotycz?cym tradycji ?wi?t Wielkanocnych pt. ,,U?miechni?te ?wi?taö. Dzi?kujemy dzieciom i rodzicom za zaanga?owanie si? w dekorowanie pisanki oraz ?wi?teczny wyst?p artystyczny.