Przedstawienie teatralne ,,Calineczka" (2 marca 2017r) Drukuj
wtorek, 07 marca 2017 20:27

2 marca wszystkie przedszkolaki wraz z wychowawczyniami zebra?y si? w auli przedszkola, aby sta? si? widzami prawdziwego spektaklu teatralnego.  Tym razem arty?ci z Teatru Pierwszego Kontaktu z Lublina wystawili  przedstawienie teatralne pt: „Calineczka”. W spektaklu aktorzy wyst?powali naprzemiennie z lalkami.  By?o to przedstawienie interaktywne i dzieci mog?y czynnie uczestniczy? w przygodach Calineczki, ucz?c si? dobroci, uczciwo?ci, opieku?czo?ci, niesienia pomocy i wdzi?czno?ci.  Z pewno?ci? spektakl dostarczy? dzieciom niezapomnianych wra?e?, refleksji i wzrusze?. Na zako?czenie dzieci przy melodii zespo?u Ba?kanica „B?dzie zabawa” zata?czyli wspólnie z Calineczk?.