Dzie? Kota w przedszkolu (17 luty 2017r) Drukuj
wtorek, 07 marca 2017 20:24

17 lutego po raz pierwszy przedszkolaki obchodzi?y nietypowe ?wi?to „?wiatowy Dzie? Kota”. W tym dniu wszystkie dzieciaki upodobni?y si? do czworono?nych przyjació?, wymalowa?y na swoich twarzach pi?kne czarne noski, w?sy i typowe dla kotków uszka.

Dzieci ?piewa?y piosenki, recytowa?y wiersze, ta?czy?y przy muzyce, uczestniczy?y w  weso?ych „kocich zabawach”, takich jak: picie mleka z miseczki, toczenie k??bka we?ny, koci spacerek oraz dowiedzia?y si? wiele ciekawych rzeczy na temat kotów. Zapozna?y si? z kocimi obyczajami oraz sposobem piel?gnacji i opieki jakiej wymagaj?. Niespodziank? by?o wystawienie przez nauczycielki- pani? Ma?gosi?, Bo?enk? i Dorotk? teatrzyku pt. ,,Kotka Margotka”, za który otrzyma?y od dzieci  gromkie brawa. Natomiast pani Dyrektor przeczyta?a dzieciom wiersz S. Jachowicza ,,Chory kotek”.
Celem obchodów tego dnia  by?o podkre?lenie znaczenia kotów w ?yciu cz?owieka oraz zwrócenie uwagi ludzi na los porzuconych i bezdomnych zwierz?t. Dzieci wraz rodzicami przynios?y w tym dniu karm? dla kotów, która zostanie przekazana przez naszych przedszkolaków do Kociej Wyspy w Stalowej Woli, z któr? rozpoczynamy wspó?prac?. Dzi?kujemy dzieciom i rodzicom za wielkie serce i okazan? pomoc tym potrzebuj?cym bezdomnym zwierzakom.