Walentynki w Fabryce Zabawy (14 luty 2017 r) Drukuj
wtorek, 14 lutego 2017 17:48

14 lutego w Walentynki dzieci z grupy Zuchy, Jaskˇ?ki i Motyle sp?dzi?y mi?e chwile w Fabryce Zabawy. Czas up?yn?? na wspania?ej zabawie, podczas ktˇrej mog?y wykaza? si? sprawno?ci? ruchow?, kreatywno?ci? i pomys?owo?ci? . áWspˇlnie bawi?y si? starszaki z dzie?mi m?odszymi i ch?tnie pomaga?y im gdy zasz?a tylko taka potrzeba. By?o weso?o, rado?nie a dzieci?ce ?miechy i okrzyki nie milk?y. To by?a wspania?a przygoda oraz wspania?e emocje towarzysz?ce dzieciom. Gdy nast?pi? koniec zabawy i trzeba by?o wraca? do przedszkola zrobi?o si? troch? smutno. Bardzo ch?tnie tam powrˇcimy.