Dzie? Babci i Dziadka (20 stycznia 2017r) Drukuj
niedziela, 29 stycznia 2017 18:27

20 stycznia swoje babcie i dziadkˇw zaprosi?y dzieci z najstarszej grupy ,,Zuchyö. Przygotowa?y dla nich program artystyczny pt. ,,Zimo baw si? z namiö wiersze, piosenki, inscenizacja oraz wspania?y taniec z ,,Pani? zim?ö. By?a rˇwnie? wspˇlna zabawa z babci? i dziadkiem. Spotkanie up?yn??o w mi?ej atmosferze. Wszyscy z dum? patrzyli na swoje wnucz?ta, ktˇre w?o?y?y wiele wysi?ku w to , aby jak najlepiej wyrazi? swoj? wielk? mi?o?? , szacunek i podzi?kowanie.