Bal Karnawa?owy (18 stycznia 2017 r.) Drukuj
niedziela, 29 stycznia 2017 18:25

WSZYSCY BAWI? SI? WSPANIALE,
JAK CO ROKU W KARNAWALE

Jak co roku w karnawale w naszym przedszkolu odby? si? oczekiwany przez dzieci „Bal Przebiera?ców”. W tym dniu przenie?li?my si? do ,,Wielkiej krainy bajek”. Pomys?owo?? rodziców nie mia?a granic. Przygotowali oni dla swoich pociech ciekawe stroje karnawa?owe. Na balu, wi?c obok ksi??niczek, wró?ek, rycerzy, policjantów czy stra?aków pojawi?y si? postaci z ulubionych bajek Czerwony Kapturek, Kopciuszek... Po wielkiej prezentacji strojów rozpocz??y si? ta?ce –  przy rytmach weso?ej muzyki. Ten wyj?tkowy bal  prowadzi? DJ Doman. By?y wspólne zabawy z chust? animacyjn?, puszczanie baniek mydlanych,zabawy z balonikami, korowody. Wspólna zabawa przynios?a wiele rado?ci naszym wychowankom. Wszyscy bawili si? wspaniale, a kiedy czas zabawy dobieg? ko?ca dzieci z ?alem opuszcza?y sal? balow?.