Dzie? Dziecka w przedszkolu (1 czerwca 2016 r) Drukuj
niedziela, 04 września 2016 17:17

1 czerwca 2016 roku ju? od rana by? innym dniem ni? zwykle. Pogoda dopisa?a, wi?c ju? po ?niadaniu dzieci z starszych grup wyjecha?y na Lotnisko w Turbi. Mia?y okazj? zobaczy? jak wygl?daj? samoloty szkolno-treningowe Wilga oraz szybowiec Puchacz. Zwiedzi?y hangar oraz stoj?ce tam samoloty. W Izbie Pami?ci Aeroklubu przedszkolaki obejrza?y medale, puchary i dyplomy oraz zdj?cia pilotów z Turbi. By?a równie? okazja do zabaw ruchowych na placu przy lotnisku. Wspania?a wycieczka dostarczy?a wielu wra?e?, przybli?y?a dzieciom ?wiat samolotów i w niejednym obudzi?a ch?? zostania pilotem.  Dzieci m?odsze dopo?udniowy czas sp?dzi?y w MDK w Stalowej Woli na spektaklu teatralnym przygotowanym z okazji Dnia Dziecka. Po uroczystym obiedzie wszystkie przedszkolaki  spotka?y si? na placu przedszkolnym. Wspólnym zabawom i ró?norodnym konkurencjom sportowym nie by?o ko?ca. W tym szczególnym dniu dzieci mia?y wiele powodów do u?miechu i wspania?ej zabawy.