Drukuj
wtorek, 13 pa┼║dziernika 2015 19:13

W dniu 13 wrze?nia z okazji 20-lecia MOSIR w Stalowej Woli reprezentanci z grupy äZuchyö wzi?li udzia? w Olimpiadzie Przedszkolakˇw na stadionie MOSiR. Dzieci z zaanga?owaniem wykonywa?y zadania sportowe przy dopingu nauczycielek, rodzicˇw i przedszkolakˇw wyst?puj?cych w roli kibicˇw. Atrakcj? by?a sztafeta rodzinna ,w ktˇrej bieg?y dzieci ze swoimi rodzicami. By?y emocje, rado?? i medale.