Warsztaty w MDK Drukuj
poniedziałek, 13 kwietnia 2015 08:00

5 i 6-latki w Miejskim Domu Kultury.

Od 10 do 13 marca 2015r. starsze przedszkolaki uczestniczy?y w zaj?ciach edukacyjnych „Ptaki wokó? nas”,które by?y zorganizowane przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli  i realizowane w ramach  projektu „Ptasi azyl”. Zaj?cia zawiera?y ró?norodne tematy, tj. „ Kto pi?kniejszy ?, Ptasie radio. Wiosna tu?, tu?…”oraz odbywa?y si? zaj?cia muzyczne , plastyczne. Dzieci rozpoznawa?y ptaki, ich odg?osy, a tak?e  zapozna?y si? z ptasimi w?drówkami.