Wielki Bal Karnawa?owy (15 stycznia 2014 r ) Drukuj
niedziela, 09 lutego 2014 18:38

Miesi?c stycze? to czas karnawa?u, balów i dobrej zabawy. Nasze przedszkole 15 stycznia by?o udekorowane balonami, serpentynami, a dzieci zamieni?y si? w ksi??niczki, rycerzy, motylki, wró?ki, spidermanów, piratów, ?o?nierzy, a pan wodzirej zabra? nas w taneczn? podró?. Dzieci ta?czy?y w kó?eczkach, w parach, by?y królami i królowymi parkietu. Nasze przedszkolaki bawi?y si? przy muzyce dyskotekowej przeplatanej muzyk? dzieci?c?. Nauczycielki te? poczu?y rytm i ta?czy?y razem z dzie?mi.  Dzieci nie chcia?y, by bal si? ko?czy?, ale zm?czenie okaza?o si? silniejsze ni? ch?? zabawy. Pozosta?y mile wspomnienia.