Drukuj
niedziela, 27 października 2013 20:41

14 pa?dziernika 2013 r. dzieci 5 i 6-letnie uczestniczy?y w uroczysto?ci zorganizowanej przez panie bibliotekarki pt.  „Urodziny Kubusia Puchatka”. Dzieci pozna?y historie powstania Kubusia i jego przyjació?. W bibliotece czeka?o na dzieci wiele atrakcji, tj., rozwi?zywanie zagadek, na podstawie opisu s?ownego wyszukiwanie odpowiedniego bohatera ze Stumilowego Lasu, konkurs „ Kto najszybciej zli?e  miód z talerzyka”. Za udzia? w konkursach dzieci dostawa?y lizaka, a na koniec tej imprezy zostali?my pocz?stowani waflem z miodem i lizakiem. Na zako?czenie uroczysto?ci przedszkolaki za?piewa?y piosenk? o jesieni.