Jesieni? w stadninie koni (2 pa?dziernika 2013 r) Drukuj
niedziela, 27 pa┼║dziernika 2013 20:31

Chocia? ranek by? ch?odny, nasza grupa wybra? si? wraz z rodzicami do stadniny koni w Pysznicy. Panie pracuj?ce w stadninie wystawi?y nam bajk? na koniach pt. ,,Wioska india?skaö, co sprawi?o, ?e wszystkie gry i zabawy toczy?y si? pod znakiem zdobywania kolejnych piˇr india?skich do piˇropusza. W trakcie ca?ego pobytu w stadninie dzieci mia?y mo?liwo?? do?wiadczenia jazdy na koniach, zwiedzania stajni, obserwacji jazdy na koniu przez profesjonalnego je?d?c?. Ciep?a herbata, gor?cy bigos i pieczone kie?baski by?y dope?nieniem naszego pobytu w stadninie. Troch? zm?czeni, ale bardzo zadowoleni po wspˇlnych zabawach z rodzicami, wrˇcili?my do przedszkola i czekamy na kolejne wyprawy.