Akademia Nauki (20 wrze?nia 2013 r) Drukuj
niedziela, 27 pa┼║dziernika 2013 15:23

W dniu 20 wrze?nia w naszym przedszkolu go?cili?my przedstawicieli Akademii Nauki, ktˇrzy prezentowali dla dzieci z wszystkich grup ciekawe eksperymenty z dziedziny fizyki i chemii. Dzi?ki zabawom, w ktˇrych dzieci bra?y udzia? i do?wiadczeniom mog?y zapozna? si? z podstawowymi prawami fizyki, miedzy innymi zrozumia?y jak dzia?a przyci?ganie ziemskie, zjawisko tworzenia si? fal w wodzie i inne ciekawe zjawiska.