Dni adatacyjne w naszym przedszkolu (24-26 czerwca 2013r.) Drukuj
środa, 23 października 2013 11:34

W tych dniach nasze przedszkole odwiedzi?y dzieci, ktre po raz pierwszy b?d? ucz?szcza? do przedszkola od wrze?nia wraz ze swoimi rodzicami. Dzieci i rodzice mogli zapozna? si? z pani? Dyrektor, nauczycielkami pracuj?cymi w grupie oraz pomieszczeniami przedszkolnymi, w ktrych b?d? przebywa? dzieci. Zaj?cia adaptacyjne mia?y charakter integracyjny, zabawowy. Dzieci i rodzice ?wietnie si? bawili, ka?da zaproponowana zabawa sprawia?a im wielk? przyjemno?? i rado??. Program zaj?? adaptacyjnych znacznie zmniejszy? strach i l?k dzieci i rodzicw przed nowym i nieznanym oraz pokaza?, ?e tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, w ktrym przedszkolaki czuj? si? bezpiecznie i s? kochane.