Po?egnanie przedszkola (11 czerwca 2013r) Drukuj
┼Ťroda, 26 czerwca 2013 09:30

?egnaj przedszkole kochane

W dniu 11 czerwcaá sze?ciolatki zako?czy?y rok szkolny zwie?czaj?c go uroczysto?ci? z udzia?em rodzicˇw oraz grona pedagogicznego. Starszaki przedstawi?y program artystyczny rozpoczynaj?c go uroczystym polonezem, wierszami, piosenkami oraz ta?cem. Grupa dzieci 5- letnich po?egna?a starszaki wierszem i piosenk?. Pani dyrektor rozda?a przedszkolakom pami?tkowe dyplomy, ksi??eczki oraz symboliczne stokrotki. Rodzicom podzi?kowa?a za dobr? wspˇ?prac? a szczegˇlnie zas?u?onym rodzicom wr?czy?a pisemne wyrˇ?nienia -podzi?kowania.Uroczysto?? zako?czy?a si? wspˇlnym fotografowaniem, s?odkim pocz?stunkiem i wspomnieniami...