Wycieczka do Janowa Lubelskiego (10 czerwca 2013r) Drukuj
┼Ťroda, 26 czerwca 2013 08:55

Po?rˇd deszczowych dni czerwca trafi? si? nam jeden wspania?y s?oneczny dzie? 10. 06. 2013r. W tym dniu wybrali?my si? ca?? grup? 5- latkˇw ,,Zuchy" wraz áz rodzicami na wycieczk? autokarow? do Janowa Lubelskiego. Celem wycieczki by?a integracja grupy, kontakt z przyrod? i zabawy na ?onie natury. W Janowie zwiedzili?my O?rodek Edukacji Ekologicznej i wystaw? przyrodnicz? oraz Ekspozycje Kolejki W?skotorowej. Odwiedzili?my hodowl? konika bi?gorajskiego w miejscowo?ci Szklarnia- gdzie by?o ognisko, pieczenie kie?basek, przeja?d?ka bryczk?. Punktem g?ˇwnym naszej wycieczki by?y zabawy w Parku Linowym ZOOM Natury. Pokonywanie toru przeszkˇd, wspinanie si? po linach, zjazdy na linach dostarczy?y dzieciom wiele rado?ci. W drodze powrotnej po tak wspaniale sp?dzonym dniu w autobusie zapanowa?a cisza- wszyscy odpoczywali podczas snu.