Tydzie? czytania dzieciom (7- 14 maja 2013r) Drukuj
poniedziałek, 17 czerwca 2013 10:02

Nasze przedszkole ju? od kilku lat bierze udzia? w akcji ,,Ca?a Polska Czyta Dzieciom". Ksi??eczki czytali nam ju? rodzice, nasze panie, a tak?e pani z zaprzyja?nionej biblioteki.

7 maja w ogrodzie przedszkolnym w otoczeniu pi?knej przyrody dzieci s?ucha?y ba?ni rosyjskiej pt. äNied?wied? Miszkaö czytanej przez aktora Miejskiego Domu Kultury.

13 i 14 maja pozna?y bohaterˇw ä Plastusiowego pami?tnikaö M. Kownackiej. Fragmenty ksi??ki czyta?a dzieciom pani Dyrektor oraz prezenterka Miejskiej Telewizji pani Ania.