?wi?to flagi (25 kwietnia 2013r.) Drukuj
poniedziałek, 17 czerwca 2013 09:53

25 kwietnia starszaki z bia?o - czerwonymi chor?giewkami uda?y si? do Spˇ?dzielczego Domu Kultury, by wspˇlnie z dzie?mi ze stalowowolskich przedszkoli ?wi?towa? Dzie? Flagi. Podziwiano wyst?p artystyczny w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 18. Na zako?czenie uroczysto?ci wszystkie dzieci recytowa?y wiersz Cz. Janczarskiegoä Barwy ojczysteö oraz otrzyma?y upomineká ksi??kowy - ä Elementarz m?odego Polakaö.