,,Zdrowy przedszkolak"- konkurs powiatowy (11 kwietnia 2013r.) Drukuj
poniedziałek, 17 czerwca 2013 09:13

W tym dniu w Przedszkolu nr 6 w Salowej Woli odby? si? Powiatowy konkurs pod has?em ,,Zdrowy przedszkolak", w ktˇrym uczestniczy?o 2 dzieci 6-letnich: Klaudia i Filip.Przedszkolaki wzi??y udzia? w wielu zawodach, podczas ktˇrych zaperzentowa?y swoj? wiedz? z zakresu zasad higieny i zdrowego od?ywiania si?. Konkurs by? te? okazj? do wykazania si? sprawno?ci? ruchow? oraz spotkania si? z przedstawicielami Policji i Pogotowia Ratunkowego.