Wiosno, witamy Ci? (4 kwietnia 2013r) Drukuj
poniedziałek, 17 czerwca 2013 08:56

04.04.2013 dwoje dzieci 6-letnich wraz z nauczycielk? wzi??o udzia? w warsztatach mi?dzyprzedszkolnych pt. ,,Wiosno,witamy Ci?" w Przedszkolu nr 9 w Stalowej Woli. Dzieci mia?y okazj? dostrzec pi?kno wiosennej przyrody i rozwija? kreatywno?? oraz inwencj? twˇrcz? podczas wykonywania pracy plastycznej, przeplatanej zabawami przy muzyce.