Powitanie wiosny (21 marca 2013 r.) Drukuj
piÄ…tek, 22 marca 2013 13:18

Dzie? Zielony w przedszkolu. W tym dniu wszystkie dzieci z naszego przedszkola by?y ubrane na kolor zielony, który towarzyszy? nam przez ca?y dzie?. Uroczysto?? rozpocz??a si? piosenkami o tematyce zimowej przygotowuj?cej si? do po?egnania Zimy. Przedszkolaki po?egna?y Zim? „Marzann?-symbolem „z?ej” Zimy”, a nast?pnie powita?y now? por? roku Wiosn? „Zielonym gaikiem”. Wszystkim towarzyszy?a radosna muzyka mówi?ca o rozpocz?ciu Wiosny. I tak up?yn?? nam pierwszy dzie? Wiosny, tak bardzo oczekiwany przez przedszkolaków.